ĐẦU TƯ NHƯ THẾ NÀO VỚI SKYWAY ?

17/01/2019

– Công nghệ SKYWAY được định giá 400.867.433.000usd khi thương mại thành công ra ngoài thị trường.
– Công ty đã đăng ký các hoạt động kinh doanh dưới sự giám sát của Uỷ Ban Dịch Vụ Tài Chính BVI- SFC . BVI-SFC trực tiếp giám sát việc phát hành 400.867.433.000 phần của SKYWAY .
* Cơ cấu phát hành cổ phần như sau :
Nhóm các công ty SKYWAY được chia làm 3 công ty ,trong đó :
1. Công ty : Golbal Transport Investments( đăng ký tại BVI – SFC, số kinh doanh 1778122) . nắm giữ 66,67% tương đương 267.244.955.334 tỷ cổ phần . Đây là số cổ phần của cty nắm giữ , nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp ! Số lượng Cổ Phần(CP) này không phát hành ra ngoài công chúng .
2. Công ty (A): Euroasian Rain SKYWAY Systems Holding limited( số đăng ký Kd 1872233 tại BVI – SFC) , nắm giữ 15% tương đương 60.130.114.950 tỷ CP!
3. Công ty(B): Euroasian Rain SKYWAY Systems Holding II limited ( số đăng ký Kd 1931596) , nắm giữ 18.33% tương đương CP 73.492.362.716 tỷ CP .
Và công ty xây dựng chính sách phát hành CP – Huy động vốn như sau :
Lấy 50% CP của công ty A và 50% CP của công ty B . Tổng cộng Sấp Sĩ: 66,7 tỷ Phát hành ra công chúng trước IPO . Còn lại 50% sẽ chào bán IPO khi công ty lên sàn.


Tổng số .66,7 được chia làm 15 giai đoạn phát hành cổ phần ra công chúng tính từ tháng 1/2014 . Theo lộ trình như sau :
Giai đoạn 1: 1,5 tỷ CP .
Giai đoạn 2: 2 tỷ CP
Giai đoạn 3: 3 tỷ CP
Giai đoạn 4: 4 tỷ CP
Giai đoạn 5: 5 tỷ CP
Giai đoạn 6: 6 tỷ CP
Giai đoạn 7: 7 tỷ CP
Giai đoạn 8: 7,5 tỷ CP
Giai đoạn 9: 7 tỷ CP
Giai đoạn 10: 5 tỷ CP
Giai đoạn 11: 4 tỷ CP
Giai đoạn 12: 3 tỷ CP
Giai đoạn 13: 2 tỷ CP
Giai đoạn 14: 1,5 tỷ CP
Giai đoạn 15: 1,5 tỷ CP !
Số CP còn lại là CP ưu đãi !
Và ở mỗi giai đoạn thì nhà đầu tư sẽ hưởng các mức triết khấu khác nhau .
Và xin chúc mừng tất cả anh chị NĐT . Hiện nay chúng ta đang ở trong giai đoạn 13 của Dự Án . Và chỉ còn 2 giai đoạn nữa thôi là SKYWAY đã hoàn thành 5 năm quá trình huy động vốn của cty .
Việc của chúng ta ngày hôm nay là ra quyết định với SKYWAY . Và đây là các gói đầu tư SKYWAY giai đoạn 13.

===>> Các gói đầu tư giai đoạn 13.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

GIỚI THIỆU NHÀ SÁNG LẬP : ANTOLY YUNITSKY

18/01/2019

                                                              Anatoly Eduardovich Yunitsky * Nhà khoa học Nga, nhà

RỦI RO KHI ĐẦU TƯ SKYWAY LÀ GÌ?

17/01/2019

Đây có thể là một chủ đề mà nhiều nhà môi giới , nhà tư vấn sẽ né tránh và không chia sẽ hết cho anh chị. Nhưng tôi thì khác , vì tôi cũng là nhà đầu tư như

QUYỀN LỢI CỔ ĐÔNG SKYWAY

17/01/2019

*  Nhà đầu tư có 4 quyền lợi : 1. Sau 3 năm nếu NĐT muốn thu hồi vốn , công ty sẳn sàng hoàn vốn cho nhà đầu tư. Không những vậy công ty còn tính cho NĐT 4%

DỰ ÁN SKYWAY LÀ GÌ?

13/01/2019

—- SKYWAY Là dự án khoa học về giao thông. Công nghệ skyway đã nghiên cứu thử nghiệm 40 năm. Dự án được tài trợ chính bởi các quốc gia, quỹ liên hợp quốc, quỹ hòa bình liên xô, các

TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ SKYWAY

13/01/2019

PHẦN 2 : TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ SKYWAY ? – Thời gian từ 2014-2019 là 5 năm hoàn thiện cuối cùng trước khi SKYWAY thương mại sản phẩm ra ngoài thị trường . Đánh dấu mốc quan trọng cho